Milliy sertifikat uchun umumta’lim fanlaridan oʻtkazilgan test sinovi natijalarining ilmiy tahlili