Byudjet jarayonining ochiqligi

Ma’lumotlar nomi Ma’lumotlar formati
1

2021-yil 2-yarim yillik bo‘yicha byudjet ochiqligi ma'lumotlari

interactive
2

2022-yil 1-chorak bo‘yicha byudjet ochiqligi ma'lumotlari

interactive
2.1

2022-yil 1-choragi bo‘yicha moliyaviy hisobotlar

interactive
3

2022-yil 2-chorak bo‘yicha byudjet ochiqligi ma'lumotlari

interactive
3.1

2022-yil 2-choragi bo‘yicha moliyaviy hisobotlar

interactive
4

2022-yil 3-chorak bo‘yicha byudjet ochiqligi ma'lumotlari

interactive
4.1

2022-yil 3-choragi bo‘yicha moliyaviy hisobotlar

interactive
5

2022-yil 4-chorak bo‘yicha byudjet ochiqligi ma'lumotlari

interactive
5.1

2022-yil 4-choragi bo‘yicha moliyaviy hisobotlar

interactive
6

2023-yil 1-chorak bo‘yicha byudjet ochiqligi ma'lumotlari

interactive
6.1

2023-yil 1-choragi bo‘yicha moliyaviy hisobotlar

interactive
7

2023-yil 2-chorak bo‘yicha byudjet ochiqligi ma'lumotlari

interactive
7.1

2023-yil 2-choragi bo‘yicha moliyaviy hisobotlar

interactive
8

2023-yil 3-chorak bo‘yicha byudjet ochiqligi ma'lumotlari

interactive
8.1

2023-yil 3-choragi bo‘yicha moliyaviy hisobotlar

interactive
9

Vazirlik va idoralar, boshqaruv organlari va boshqa tashkilotlar bo‘yicha tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida

interactive
10

2023-yil 4-chorak bo‘yicha byudjet ochiqligi ma'lumotlari

interactive
10.1

2023-yil 4-choragi bo‘yicha moliyaviy hisobotlar

interactive
Mas'ul xodimlar