Korrupsiya

Korrupsiya

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 21-iyun ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 21-iyun ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Batafsil 02-07-2024

Korrupsiya

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 23-may ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 23-may ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Batafsil 02-07-2024

Korrupsiya

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 3-may ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 3-may ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Batafsil 02-07-2024

Korrupsiya

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 15-aprel ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 15-aprel ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Batafsil 02-07-2024

Korrupsiya

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 5-mart ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 5-mart ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Batafsil 02-07-2024

Korrupsiya

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 21-fevral ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 21-fevral ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Batafsil 02-07-2024

Korrupsiya

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 29-yanvar Ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 29-yanvar Ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Batafsil 02-07-2024

Korrupsiya

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 19-yanvar Ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 19-yanvar Ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Batafsil 02-07-2024

Korrupsiya

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 12-yanvar Ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2024-yil 12-yanvar Ishga qabul qilish bo'yicha suhbat jarayoni

Batafsil 02-07-2024

Korrupsiya

Bilim va malakalarni baholash agentligi 2023-yil 22-dekabr kuni o‘tkazilgan ishga qabul bo‘yicha suhbat jarayoni.

Bilim va malakalarni baholash agentligi ishga qabul bo`yicha suhbat jarayoni

Batafsil 02-02-2024